L'AEDAF critica el sistema de notificació elctrònica.- El Economista