L'AEDAF urgeix un sistema de financiació autonòmic.- El Economista