Intervenció d'en JORDI BAQUÉS. Què podem fer per pagar menys hisenda? 8tv al dia. 27/12/2016