El Tribunal Suprem i la retribució dels administradors. Legal Today.