Intervenció JORDI BAQUÉS. AEDAF reclama reinventar la tributació del benefici empresarial per a situar-la allà on es troba el consumidor final. Lawyer Press.