Brussel·les considera il·legal la declaració de béns a l'estranger. Ara Andorra.