El Brexit o la guerra comercial afectaran quatre de cada deu negocis espanyols. Autónomos y Emprendedores.