Entrevista a JOSEP ALEMANY, delegat d'AEDAF-Catalunya. "S'hauria d'allargar el termini de presentació de la declaració tributària trimestral". Catalunya Ràdio