Intervenció JOSEP ALEMANY, delegat d'AEDAF-Catalunya. AEDAF rebutja per "contraproduent i perjudicial per als ciutadans catalans" la pujada d'impostos plantejada per la Generalitat. Lawyer Press.