AEDAF presenta una completa anàlisi sobre l'opció en la Llei General Tributària. Lawyer Press.