Intervenció JORDI BAQUÉS. Els arrendadors no hauran de tributar per les reduccions de lloguer pactades en la pandèmia. Cinco Días.

Cliqueu damunt la imatge: