Intervenció JORDI BAQUÉS, membre AEDAF. Els arrendadors no hauran de tributar per les reduccions de lloguer pactades en la pandèmia. Cinco Días.