AEDAF-Catalunya demana una bonificació de l'IAE. El 9 Nou.