Ma del Carme, delegada de Tarragona de l'AEDAF-Catalunya: La pandèmia hauria de portar canvis en la recaptació municipal. Diari de Tarragona.

  • Article, format digital: aquí