Nota de Premsa: Els catalans amb un salaria d'uns 30.000 euros bruts anuals són, en proporció, els que paguen més IRPF de l'Estat. Regó7. octubre 2022