Nota de Premsa: Els catalans que més IRPF pague a l'Estat. Ets un d'ells? Diari Lleida. octubre 2022