Nota de Premsa: La delegació catalana de l’AEDAF confirma que el Real Decret Llei 26/2021, que regula la plusvàlua municipal, no permet fer tributar les plusvàlues anteriors al 10 de novembre

https://www.aedaf.cat/documents/np_aedaf-catalunya-plusvalua_16febrer2022.pdf