Intervenció d'en Josep Alemany, delegat AEDAF-Catalunya:Caampanya de la Renda 2021. Ràdio Arenys.

https://www.radioarenys.cat/news/id/radioarenysdemar_news_16665