Nota de Premsa: Els catalans amb un salaria d'uns 30.000 euros bruts anuals són, en proporció, els que paguen més IRPF de l'Estat. Regó7. octubre 2022

https://www.regio7.cat/economia/2022/10/19/els-catalans-amb-salari-duns-77448562.html