Nota de Premsa: Trobada dels membres del Grup de Treball del Gabinet d'Estudis