Intervenció d'en Josep Alemany, delegat AEDAF-Catalunya: Campanya de la Renda 2022. Impuls La Xarxa.

https://www.vallesvisio.cat/impulsxarxa/