Demarcació Catalana AEDAF

L'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, AEDAF, va ser creada en 1967 per un grup d'assessors fiscals amb la idea de compartir experiències i conjuminar esforços en els inicis d'una professió que jugava i juga un paper tan important en el desenvolupament d'un Estat modern.
 
Actualment, AEDAF reuneix a més de 3.000 professionals, titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal, que es dediquen de manera principal i preferent a l'assessorament tributari, bé sigui per compte propi o aliè.

La Demarcació de Catalunya és la més gran de l'AEDAF amb més de 600 associats i associades i vela perquè tots els professionals que ho desitgin puguin tenir un punt de trobada i enriquiment per al seu exercici professional.

Entre els seus objectius destaquen la formació contínua dels associats, el foment d'una cultura associativa, i el suport en el desenvolupament de la seva activitat professional.