Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya

Has perdut la contrasenya?

Navegació

Delegació Catalana AEDAF


L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), fundada a l'any 1967, reuneix a més de 2.800 Advocats, Economistes, Titulats Mercantils, Diplomats en Ciències Empresarials i altres titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal.

La Delegació Catalana és la més gran de l'AEDAF amb més de 600 associats i dóna la benvinguda a tots els professionals que desitgin trobar un punt de trobada i enriquimemt per al seu exercici professional.

Entre els nostres objectius destaquem el foment d'una cultura associativa i la formació per als nostres associats i el recolzament en el desenvolupament de la seva activitat professional. A més, l'AEDAF també té per finalitat realitzar aportacions per a la millora del nostre sistema tributari i estimular la creació d'una consciència fiscal entre els ciutadans.


Guia d'associats Guia d'associats

Busca un assessor fiscal a Catalunya


Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya