Jornades d’estudi

JORNADA D'ESTUDI SOBRE NOVETATS TRIBUTÀRIES: 
Es porten a terme durant el primer trimestre de l'any. L'objectiu principal és d'informar sobre qüestions més rellevants en matèria fiscal, de les novetats legislatives recents i futures.

JORNADA D'ESTUDI DE TANCAMENT FISCAL: 
Es celebren cada mes de desembre. S'aborden qüestions d'interés relacionades amb el tancament comptable i fiscal, de la mà d'experts en la matèria.

JORNADES CATALANES D'ESTUDI:
Són de caràcter bianual i, amb una duració de dos o tres dies. L'atractiu principal és el seu ampli programa de ponències d'interés fiscal, impartits pels millors ponents de cada especialitat. A banda també es conjuguen amb activitats culturals i de caràcter associatiu.

JORNADES D'ACTUALITAT TRIBUTÀRIA:
Trobada tributària amb magistrats, advocats i assessors fiscals.

JORNADA D'ESTUDI D'EMPRESA FAMILIAR: 
Es tracten assumptes transversals relatius a aspectes successoris, mercantils, fiscals i d'altres matèries vincuales amb l'empresa familiar.