Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya

Has perdut la contrasenya?

Navegació

Jornades d’estudi


JORNADA D'ESTUDI SOBRE NOVETATS TRIBUTÀRIES: primer trimestre de l'any.


JORNADA D'ESTUDI DE TANCAMENT FISCAL: cada mes de desembre.


JORNADES CATALANES D'ESTUDI: de caràcter bianual.


TROBADA TRIBUTÀRIA AMB MAGISTRATS: reunió de magistrats, advocats i assessors fiscals.


JORNADA D'ESTUDI D'EMPRESA FAMILIAR: on es tracten assumptes transversals relatius a aspectes successoris, mercantils, fiscals i d'altres matèries vinculades amb l'empresa familiar.

Guia d'associats Guia d'associats

Busca un assessor fiscal a Catalunya


Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya