El nostre equip

DELEGAT AEDAF-CATALUNYA
• Responsable: Adrià Redondo Vives
• delegat@aedaf.es
COORDINADOR GABINET D'ESTUDIS
• Responsable: Mireia de Pol Cruz 
• formacio@aedaf.es
TRESORER
• Responsable: Francesc Alcaraz Casas
• joves@aedaf.es 
EXPANSIÓ DE TERRITORI
• Responsable: Rosa Maria Arasa Martí
• barcelona@aedaf.es
SECRETARIA
• Responsable: Consol Carratalà i Serra 
• consol@aedaf.es 
ENTREVISTES D'ALTES - ADMISSIONS
• Responsable: Francesc Busquets Alted
• entrevistes@aedaf.es


DELEGATS PROVINCIALS:

BARCELONA                                          
• Responsable: Rosa María Arasa Martí 
• barcelona@aedaf.es
GIRONA
• Responsable: Miquel Arxer Fàbrega
• girona@aedaf.es
LLEIDA
• Responsable: Anna Roiger Juny 
• lleida@aedaf.es
TARRAGONA
• Responsable: Maria del Carme Esteban Espigó
• tarragona@aedaf.es