Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya

Has perdut la contrasenya?

Navegació

El nostre equip


EL NOSTRE EQUIP:

DELEGACIÓ DE CATALUNYA
• Responsable: Jordi Baqués i Artó 
• delegat@aedaf.es
123456789123456ggg78912347777uuuuu77
GABINET D'ESTUDIS
• Responsable: Ángel María Ceniceros 
• amceniceros@duransindreu.com
123456789123456789123
SECRETARIA
• Responsable: Consol Carratalà i Serra 
• consol@aedaf.es 
1234567891234567891234
ENTREVISTES D'ALTES
• Responsable: Francesc Busquets Alted 
• francesc@busquetsconsultors.com  
1234567891234567891234


DELEGATS TERRITORIALS:

                   DELEGACIÓ DE CATALUNYA
 

OOOOOOOOOLvvLLLLOO
BARCELONA
Núria Nolla Zayas 
nnlolla@rya.es  
JKmKMKMMKKMK 
GIRONA
Miquel Arxer
miquel@arxer.es
OOLOOOLLLLLOOOO
LLEIDA
Anna Roiger Juny 
arj@gruprl.com  
JHKJKKKKKKMKKMKMK
TARRAGONA 
Fernando Aleu Roda
serafi@gmail.com
 


GRUPS DE TREBALL:

ECONOMIA I COMPTABILITAT
• Responsable: Josep Ma Esteve Castellar 
• abl@ablauditores.com
123456789123456789123456789123456789123
MERCANTIL / CIVIL / SUCCESSORI
• Responsable: Jesús Gómez Taboada
• notario@notariagjt.com
12345678912345678912345678912345678912
ENTITATS NO LUCRATIVES
• Responsable: Joan Anton Abad Ribalta 
• jabad@auditing.es
 
NOVES TECNOLOGIES
• Responsable: Jaume Mingot Mas 
• jmm@romar-consulting.com
 
GESTIÓ DE DESPATXOS
• Responsable: Marc Rius Parera
• marcrius@riusconsultors.com
 
PROCEDIMENT TRIBUTARI
• Responsable: Mireia de Pol Cruz
• mdepol@todanel-lo.com
 
IMPOST DE SOCIETATS
• Responsable: Francisco Pretus Labayen
• contact@gpretus.com
 
RELACIONS INTERNACIONALS
• Responsable: Lluís Burgués Bassols
• lluis@burgues.biz
 
IRPF
• Responsable: Pere Cuch Castellví
• pcuch@abecsl.com
 
TRIBUTACIÓ INDIRECTA (IVA/ITP/AJD)
• Responsable: Jordi Bertran Ribera 
• jbertran@ghoffmann-bertran.com
 
JOVES ASSOCIATS
• Responsable: Albert Cabedo Pla 
• albert@grafic.com
TRIBUTACIÓ INTERNACIONAL
• Responsable: Luís Viñuales Sebastián
• luis.vinuales@uria.com
 


DILLUNS FISCALS:

ACTES DILLUNS FISCALS
• Responsable: Francisco Javier Ros García  
• fros@rvabogados.com
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GRUP INTERVENCIÓ RÀPIDA
• Responsable: Robert García-Cairó i Alsina  
• robertgc@ggc.cat
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


JORNADES D'ESTUDI:

EMPRESA FAMILIAR
• Responsable: Leonardo Cárdenas Armesto
• lcardenas@agmabogados.com
12345678912345678912345678912345UUU678
TANCAMENT FISCAL
• Responsable: Antoni Vigo Ramonet
• antonivigo@icab.cat
FFFFFFFFFFFFFFFF78912345GGGVVVVFFVVVV78
JORNADES CATALANES D'ESTUDI
• Responsable: Delegació Catalunya
• dcatalunya@aedaf.es
 
TROBADES TRIBUTÀRIES AMB MAGISTRATS
• Responsable: Esther Virgili Moreno
evirgili@etl.es
 
NOVETATS TRIBUTÀRIES
• Responsable: Enrique de la Orden Ondategui
• enrique@delaorden.net
 
 
 

Guia d'associats Guia d'associats

Busca un assessor fiscal a Catalunya

Qui som L'associació parla

Qui som

L’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), fundada a l'any 1967, reuneix a més de 2.800 Advocats, Economistes, Titulats Mercantils, Diplomats en Ciències Empresarials i altres titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal. llegeix més →

Associació Espanyola d'Assessors Fiscals - Catalunya