Publicacions

A través de les nostres publicacions s'estableix una fluïdesa informativa i intercanvi d'idees:                                                                                 
Revista Interactiva d'Actualitat (RIA)
Revista digital setmanal amb les novetats més importants i les sentències i resolucions de major interès.

Newsletter
Publicació que conté interessants articles, notícies d'actualitat i el proper calendari fiscal, podent-se personalitzar i ser, després, dirigida per cadascun dels associats als seus clients.

Revista Tècnica Tributària
Articles doctrinals, ressenya jurisprudencial, doctrina administrativa i un apartat dedicat a la Juridprudència del Tribunal de la Unió Europea (TJUE).

Monografies
Treballs monotemàticas sobre temes d'interès.   

Butlletí de Vida Associativa
On es troben les activitats internes de l’AEDAF.

Butlletí de legislació
De periodicitat mensual, amb tota la legislació publicada.

Podeu consultar totes les publicacions aquí.