Dimarts online

Degut a l'execepcionalitat de la situació actual, les sessions de DILLUNS FISCALS han evolucionat en DIMARTS ONLINE. Aquestes sessions estan dirigides només a associats i es celebra tots els dimarts de 18.00h a 20.00h, via telemàtica.

Els objectius principals d'aquestes sessions són:
  • Tractar temes d'actualitat i/o conflictivitat.
  • Resolució de dubtes mitjançant debat.
  • Compartir i comunicar experiències.
  • Resumir les novetats legislatives, jurisprudencials i/o administratives.